مشاوره در زمینه هک شدن ولت و حساب

مشاوره ها بصورت تصویری یا تلفنی در بستر اسکای روم برگزار می‌شود که پلن خصوصی ارتباط با مهندس باقی بان را دارید که مشکلات و مسائل خود را مطرح کنید.

امروزه فضای ارز دیجیتال شبیه به باغ وحشی است که همه شیادان و کلاهبرداران منتظرند فردی با عدم اگاهی گیر آنها بیفتد.اگر جزو افراد مالباخته هستید و نمی‌دانید چکاری انجام بدهید با تیم بلک آکادمی درمیان بگذارید.
30دقیقه. 350,000هزار تومان
60دقیقه. 550,000هرار تومان