گر در صرافی بایننس و کوکوین سرمایه ای داشتید و به مشکل برداشت خوردید به تیم بلک آکادمی بسپارید تا حدالامکان کمکتان کنند.

آزاد سازی حساب بایننس
4,500,000هزار توان
90$

آزاد سازی حساب کوکوین

3,500,000هزارتومان

70$

وریفای پلاس
4,500,000هزار تومان
90$

اگر سوالی دارید به پشتیبانی تلگرام متصل شوید.