مشاوره استارت

مشاوره ها بصورت تصویری یا تلفنی در بستر اسکای روم برگزار می‌شود که پلن خصوصی ارتباط با مهندس باقی بان را دارید که مشکلات و مسائل خود را مطرح کنید.

اگر تا کار هستید و می‌خواهید در بازار کریپتو شروع به سرمایه گذاری کنید می‌توانید از مشاوره تیم بلک آکادمی استفاده کنید تا دید و چشم انداز شما را مشخص کند.

مشاوره تلفنی/اسکای روم

30دقیقه.  400,000هزار تومان

60دقیقه.  650,000هزارتومان