اگر جایی به مشکل خوردید و نیاز به پرداخت دیجیتالی داشتید به تیم ما بسپارید تا برا شما انجام دهد.
هزینه پرداخت های زیر پنج میلیون تومان 12%پرداخت اصلی
هزینه پرداخت های بالای پنج میلیون تومان 8%پرداخت اصلی
توجه: پشتیبان باید درگاه پرداخت ارزی را ببنید برای اطمینان از پول‌شویی.
برای انجام پرداخت به پشتیبان تلگرام مراجعه کنید.

اگر سوالی دارید به پشتیبانی تلگرام متصل شوید.