مشاوره تحلیل و آنالیز داده ها

مشاوره ها بصورت تصویری یا تلفنی در بستر اسکای روم برگزار می‌شود که پلن خصوصی ارتباط با مهندس باقی بان را دارید که مشکلات و مسائل خود را مطرح کنید.

کاربران امروزه درمیان چندین راه گیر افتادن که از کدام استراتژی ها برای ترید استفاده کنند.تیم ما با استفاده از تست گرفتن از شما تا حدالامکان استراتژی مناسب شما را انتخاب می‌کند.

350.000 سی دقیقه

570.000 شصت دقیقه